Dr. Karel Kramář ve fotografii.

Kramář, Karel
Vydáno péčí Společnosti Dr. Karla Kramáře v Národním nakladatelství A. Pokorný, . 91 s.