Dr. Karel Kramář : [vůdce národa : život, dílo, práce. D. 2].

ed. Sís, Vladimír
A. Pokorný, 1937.