Dr. Jozef Tiso, prvý prezident Slovenskej republiky.

Šimončič, Albert; Polčín, Jozef
Sväz slov. kníhkupcov a nakladateľov, 1941. 102 s.