Dr. Jan Šrámek ve svých projevech 1918-1938.

Šrámek, Jan; ed. Fučík, Tomáš
I. vydání. Národní obroda, 1946. 151-[III] s.