Dr. Ivan Dérer: politik, právnik a publicista

kolektiv autorů; Miroslav Pekník
Veda, . 680