Dr. Frant. Soukup tribun lidu : sborník k šedesátce 1871 - 1931.

ed. Ksandr, F. X
Župní výkonný výbor čs. sociálně demokratické strany dělnické župy lounské, 1931. 347 s., [24] obr. příl