Dr. Emil Holub.

Dlouhý, Jindřich Maria
Městská rada, . 117 s. +