Dr. Edvard Beneš ve fotografii : historie velkého života.

Lidové vydání změněné a doplněné podle posledního vydání z r. 1938. Orbis, . ca 16 s., 98 s. obr. příl; 104 s.