Dr. A. Zátka.

Strnad, Rudolf
Odbor Národní Jednoty Pošumavské, 1927. 100 s.