Doživotní president republiky.

Herben, Jan
Zemský ústř. spolek jednot učit, 1927. 30, [1] s.