Doteky jiné skutečnosti.

Musilová, Jana
JAMA, 1998. 197 s.