Dopisy velkých osobností hříšníkům. II, Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, horlivost a pochybnosti, pronásledování, týrání a věznění.

ed. Cumming, John
Karmelitánské nakladatelství, 2002. 191 s.
Edice: Prameny ; 5