Dopisy novicky.

Piovene, Guido; Stejskal, Zdeněk; ed. Hartmanová, Alena
1. vyd. Odeon, 1971. 216, [2] s.
Edice: Soudobá světová próza. Malá řada