Don Juan : Život a smrt Dona Miguela z Maňary.

Toman, Josef
Třetí vydání-první ilustrované. Melantrich, 1946. 371-[II] s.