Domov : paměť, přítomnost a zaslíbení.

Eminger, Zdeněk Ambrož
Dauphin, 2010. 139 s.