Domácí zahrady a zahrádky : úplné pouč. o zaklád. a říz. zahrad pro užitek i ozdobu jak na venkově, tak i ve městech se zvláštním zřetelem k zahradám vilovým, domovním, na dvoře, stráni i údolí, rolnickým, úřednickým, školním, botanickým a jiným : Prakt. podrob. rádce.

Kulišan, Alois Josef
A. Neubert, 1916. 628 s.