Domácí lékař : rodinám, obecenstvu, obcím a okresům : pro poměry všech stavů, též rolnictva i dělnictva.

Křížek, Čeněk
Č. Křížek, 1890. 336 s.