Dokumentace staveb.

Čáp, Milan; Tillmann, Jiří
3., přeprac. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1981. 290 s.