Dokud nám neprší na rakev.

Seifert, Jaroslav
Práce, 1947. XXVI-[I] s.