Doktorská knížka. [1].

Jiránek, Vladimír; Jiránková, Eva
AZ servis, 1997. 1 nestránkovaný svazek