Dobrý deň vám.

Novomeský, Ladislav
1. vyd. Slov. vydav. krásnej lit, 1964. 237 s.