Dobrotisko : [Conscience l'Innocent] : román invalidy z posledních let Napoleonovy válečné slávy.

Dumas, Alexandre
A. Neubert, 1926. 384 s.