Doba převratu : vzpomínky z let padesátých a šedesátých.

Krouský, František Karel
[nák.vl.], 1904. 136 s.