Do posledních končin : sborník prací Josefu Smolíkovi k 60. narozeninám.

Molnár, Amedeo
1. vyd. Ústřední církevní nakladatelství, 1982. 130 s.
Edice: Studie a texty Komenského ev. bohosl. fakulty ; sv. 5