Do legie : (povídky o našich na Sibiři.).

Valenta-Alfa, Václav; il. Panuška, Vlad
2. vyd. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1933.