Dnešní stav therapie makrocytární anaemie.

Libánský, Josef
Spol. č. lékářů, 1949. 24 s.
Edice: Thomayerova sbírka přednášek a rozprav z oboru lékařského ; Čís. 265. Seš. 4/1949