Direktář o lidové zbožnosti a liturgii : směrnice a zásady.

Karmelitánské nakladatelství, 2007. 231 s.