Dievča z majera.

Čepčeková, Elena
1. vyd. Mladé letá, 1960. 280 s.