Dieťa divočiny.

Rawlings, Marjorie Kinnan
3. vyd. Mladé letá, 1988. 307 s.