Dielo.

Villon, François; Kostra, Ján; Smrek, Ján; Mojík, Ivan; ed. Felix, Jozef
2. vyd. (Malý testament), 6. (Veľký testament), 2. (kodicil). Tatran, 1981. 278 s.
Edice: Zlatý fond svetovej literatúry ; zv. 44