Deutsche Bahnbrecher der modernen Technik.

Hrubý, Hynek; ed. Tomsa, Jaroslav
Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1943. 79 - [IV] s.