Dětství s Vrchlickým.

Vrchlická, Eva
Třetí vydání. Melantrich, 1947. 285-[II] s.