Dětské pohádky.

Němcová, Božena; Erben, Karel Jaromír; Bartoš, František; ed. Šlajer, Josef; il. Aleš, Mikoláš
4. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1960. 38 s.
Edice: Mimočítanková četba