Dětské choroby : učebnice dětského lékařství pro lékaře a posluchače lékařství. I. díl.

Teyschl, Otakar
2. rozšíř. vyd. Barvič a Novotný, 1938. XII, 794 s.