Dětská klinická psychologie.

Říčan, Pavel; Vágnerová, Marie
Vyd. 1. Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1991. 359 s.