Děti chudého krále : povídka pro mládež.

Čechová, Růžena
Frant. Hrnčíř, 1906. 119 s.
Edice: Knižnice Dětského Máje ; dílo 3