Detektiv Sventon se ujímá případu.

Holmberg, Åke
1. vyd. 1975.