Deskriptivní geometrie pro 1. ročník SPŠ stavebních.

Korch, Ján; Mészárosová, Katarína; Musálková, Bohdana
Vyd. 2., upr. Sobotáles, 1998. 222 s.