Deskriptivní geometrie : učeb. pro vys. školy. 1. [díl].

Drábek, Karel; Setzer, Ota; Harant, František
1. vyd. SNTL, 1978. 205, [1] s.
Edice: Řada teoretické literatury