Deník 1920.

Babel', Isaak Èmmanuilovič; ed. Dušková, Ludmila; ed. Zábranová, Marie
Vyd. 1. Torst, 1993. 123 s.