Demokratické principy vzniku Československa : sborník referátů z vědecko-osvětové konference k 80. výročí vzniku ČSR pořádané Českým svazem bojovníků za svobodu dne 22.10.1998 v Brně.

Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. 101 s.