Demokracie antická a moderní : [Tato kniha jest podstatně rozšířenou rektorskou přednáškou, proslovenou o instalaci jejího autora na rektora university Komenského v Bratislavě dne 7. prosince 1934].

Kolář, Antonín
Jednota československých matematiků a fysiků, 1936. 119 - [I] s.
Edice: Sbírka přednášek a rozprav Extense československých vysokých škol v republice Československé. Řada III, Extense university Komenského v Bratislavě ; Sv. 8