Demokracia je principiálny omyl : dôkazy o existencii Boha a reinkarnácii duše človeka a prečo je demokracia slepá cesta vývoja ľudstva.

Kysucký, Pavol Peter
1. vyd. INTESENA, 2011. 232 s.