Dělník a poesie : [Přednes. 18. října 1920].

Siebenschein, Hugo
nákl. vlast, 1920. 24 s.