Dějiny zemí Koruny české v datech.

Čapka, František
3., opr. a dopl. vyd. Libri, 1999. 1001 s.