Dějiny zemí Koruny české. [Sv.] 2, Od nástupu osvícenství po naši dobu.

Bělina, Pavel
2., opr. a dopl. vyd. Paseka, 1993. 328 s.