Dějiny zemí Koruny české. 1, Od příchodu Slovanů do roku 1740.

Čornej, Petr; Šimková, Drahomíra
2., opr. a dopl. vyd. Paseka, 1993. 315 s.