Dějiny umění. Díl 2, Umění středověké.

Faure, Élie
Aventinum, 1927. 11, 309 s.+ tab
Edice: Knihovna naučných spisů Aventina ; Sv. 7