Dějiny svépomocných záložen českých.

Schreyer, Josef
Nákladem Jednoty záložen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1891. 378 s., [1] složený l. příl