Dějiny prostituce. IV, Novověk: Francie II., Belgie, Nizozemsko.

Lacroix, Paul
Frant. Radoušek, 1905. 311, 4 s.